Proje Tarihi : 01.03.2015

MİLAS TARİHİ ARASTA VE ÇEVRESİ 1.ETAP RESTORASYON VE SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİÇalışma, restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projesi kapsamındadır. Milas’ta tarihi mirasın tekrar kazanılmasına yönelik proje çalışmalarına Çöllüoğlu Hanı ile başlanmış ancak hanın restore edilmesinin tek başına etkili olmayacağı, yeni fonksiyonlarını restorasyon sonrası sürdürebilmesi için etrafıyla bir bütün olarak ele alınması gerektiği düşünülmüştür. Bu düşünceden yola çıkılarak arasta ve çevresi de restorasyon projelerinde öncelikli sıraya konmuştur. Belirlenen çalışma alanının oldukça geniş olması, çalışma ve tespit aşamasında karşılaşılan sorunlar göz önüne alınarak proje alanının etaplara ayrılarak tamamlanması kararı alınmış ve bu karar doğrultusunda çalışmalara devam edilmiştir. Tespit edilen proje alanında, 1. Etap kapsamında Belediye Meydanı, Çöllüoğlu Hanı etrafı peyzaj projesi ile arasta içerisinde yer alan caddelerden Kızılay Caddesi, Belediye Caddesi, Pazaryeri Sokak ve Şadırvan Sokak yer almaktadır. Proje alanının tespitinden sonra bu sokaklara cephe veren yaklaşık 74 adet parseldeki dükkânlar için cephe yenileme önerileri getirilmiş, peyzaj projesi kapsamında Belediye Meydanı yayalaştırılarak, zeytin ağaçlarıyla yeşillendirilmesi önerilmiştir.