Proje Tarihi : 01.03.2015

MİLAS ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ REVİZYON PROJESİİlçemiz Hayıtlı Mahallesi´nde mevcut bulunan Atatürk Kültür Merkezinin kapasitesinin yetersiz olması ve üstünün açık olmasının, hava şartlarına bağlı olarak, aktivitelerin yapılmasına yeterince imkan sağlamamasından dolayı mevcut projesinin revizyonuna ihtiyaç duyulmuştur.Bu sebepten belediyemizce revizyon projesi hazırlatılmış ve fonksiyonu arttırılmıştır. Hazırlanan yeni proje kapsamında kültür merkezinin üzeri kapatılarak, 600 kişilik çok amaçlı salon, daimi sergi alanları, atölyeler, ofis alanları, idari birimler, kabul ve ikram salonları, fuaye alanları gibi yeni fonksiyonel mahaller mevcut yapıya eklenmiştir. Bunun yanı sıra yapının çevresi düzenlenerek yeni yeşil alanlar oluşturulmuştur.Proje tamamlandığında ilçemiz sanatsal ve kültürel faaliyetlerini en üst düzeyde gerçekleştirebileceği bir yapıya kavuşmuş olacaktır. AKM uygulama projesinin yapımı için ihaleye çıkılmış, tamamlanmış yüklenici tarafından projeleri Belediyemize teslim edilmiştir. Yapımı için ihale çalışmalarına başlanmış olup, en kısa sürede ihalesi yapılıp, uygulama sürecine geçilecektir.