Proje Tarihi : 01.03.2015

BALTALI KAPI VE ÇEVRESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİHazırlanan projelerin hedefi Baltalıkapı ve Çevresinin doğal, kültürel mimarisinin, tarih ekonomik, estetik görsel değerlerini ve özgün kimliğini koruyarak ön plana çıkarma, koruyarak gelişmesine imkan veren veya engelleyen diğer sektörlerin ve toplumsal dinamiklerin gelişim doğrultusunda yönlendirilmesi, kültürel değerlerin yaşatılması için çevresel etkilerin gelecek açısından ele alınarak hedeflerin belirlenmesi için belgeleme, yasal, idari, ekonomik ve teknik yönden uygulanabilir neticelerin elde edilmesi ile uygulama sürecinde yer alacak eylemlerin tasarım ve programlarını üretmek, çevreye uyumlu tasarımlarla çevre kalitesini yükseltmek olarak kısaca özetlenebilir.