Duyuru tarihi :03.03.2023


Burgaz Mahallesi Geri Dönüşüm Askı İlanı.

 Burgaz Mahallesi, 32 ada 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 ve 246 parseller, 932 ada 5, 6, 7 ve 8 parseller, 933 ada 6, 7, 8, 9 ve10 parseller, 934 ada 6, 7, 8, 9 ve 10 parseller, 935 ada ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parseller, 936 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 parseller, 937 ada 2 parsel, 938 ada 7, 8, 9, 10,11 ve 12 parseller, 939 ada 8, 9, 10, 11 ve 12 parseller, 940 ada 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 no.lu parsellerde geri dönüşüm cetvelleri Belediyemiz Encümeninin 29.12.2022 tarih ve 2022/4104 sayılı ve Muğla Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.01.2023 tarih 38 sayılı kararı ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesine istinaden onanmıştır.