Duyuru tarihi :03.03.2023


ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı - Sürsan Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Yavru Balık Kuluçkahane Tesisi Kapasite Artışı (100.000.000 adet/yıl)" projesi

Milas ilçesi, Avşar Mahallesi, Merkez Sokak, No: 203/4 (N19-A-24-A-3-C pafta, 109 ada, 613 parsel) adresinde Sürsan Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Yavru Balık Kuluçkahane Tesisi Kapasite Artışı (100.000.000 adet/yıl)" projesine kapsamında 02-01-2023 karar tarih  ve  33542905  220-02 E-20235  karar  nolu  "Çevresel Etki  Değerlendirmesi  Gerekli  Değildir kararının veril diği halkımıza ilanen duyurulur.