Duyuru tarihi :03.03.2023


ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı - İlçemiz, Akkovanlık Mahallesi Mevkiinde, Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘Maden Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artışı´ Projesi

 İlçemiz, Akkovanlık Mahallesi Mevkiinde, Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘Maden Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artışı´ projesi ile ilgili olarak hazırlanan ve son şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi üzerinden Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulduğu ve Bakanlık nezdinde oluşturulan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak, nihai olarak kabul edildiği halkımıza ilanen duyurulur.