Duyuru tarihi :03.03.2023


ÇED Proje Toplantı İlanı - Çed-falp Rüzgar Enerji Santrali (30 Adet Türbin/ 126 Mwm/125 Mwe) Projesi Toplantı Tarihleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü´nün 12.04.2022 tarihli ve E-48331039-220.01-3425150 sayılı yazı ile;  Aydın  ve  Muğla  İlleri,  Karpuzlu  ve  Milas  İlçeleri  sınırları  içerisinde  kalan Kösrelikbaşı, Yaylacıkkırbeleni, Çakmak ve Palamut Mevkii´lerinde EN 2 Rüzgar Enerjisi Yatırım A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Falp Rüzgar Enerji Santrali  (30 Adet Türbin / 126 MWm/125 MWe)" projesi hakkında, ÇED Yönetmeliği EK-III´de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığa sunulan  dosya  ile  ilgili  ÇED  Yönetmeliği´nin  8.  Maddesi  gereğince  ÇED  sürecinin başlatılmış  olduğu  ve  ÇED  Yönetmeliği´nin  9.  Maddesi  gereğince  ÇED  sürecine  halkın  katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla, ÇED  Sürecinde  Halkın  Katılımı  Toplantısının  12/05/2022  tarihinde  "Sakarkaya  Köy  Kahvesi Sakarkaya Köyü Milas/MUĞLA"  adresinde  saat 10:00´da  yapılmasının  planlandığı halkımıza ilanen duyurulur.