Duyuru tarihi :03.03.2023


ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı - Bodrum İçme Suyu Barajı

T.C. Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29.11.2021tarih ve E.33542905-220.01-2325878 sayılı yazısı ile İlimiz, Bodrum, Milas İlçeleri, Kayadere Mahallesi, Bencik ve Çamlı Mahallesi Mevkiinde DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Bodrum İçmesuyu Barajı ve Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme, Yıkama-Eleme Tesisi ve Beton Santrali Projesi” ile ilgili olarak hazırlanan ve son şekli verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, ilgi başvuru ile Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanalığı’na sunulmuş ve Bakanlık nezdinde oluşturulan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai olarak kabul edildiği bildirilmektedir.

      Son şekli verilen ÇED Raporu "https://eced-duyuru.csb.gov.tr" adresinde 26.11.2021 tarihi itibari ile duyurulmuştur.