Duyuru tarihi :03.03.2023


ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı - Muğla İli, Milas ve Bodrum İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Güvercinlik Tabiat Parkı ve Çevresinin I. ve III Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesi Hk. (48.01.5484)

Muğla ili, Milas ve Bodrum ilçe sınırları içerisinde kalan Güvercinlik Tabiat Parkının I. dereçe arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiği Kurulun 24.02.2021 tarih ve 10543 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi talebinin, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 21.09.2021 tarih ve 951099 kayıt sayılı raporu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 09.07.2021 tarih ve 1975525 sayılı yazısı eki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Şahin GÜMÜŞ´ün raporu doğrultusunda yapılan değerlendirmede;

        Güvercinlik Tabiat Parkı içerisinde bulunan konaklama, lokanta, tuvalet, depo vb. yapıların olduğu alanda ve mevcutta kullanılan karayolu kısmında, yüzeyde 2863 sayılı Yasa kapsamında kalan herhangi bir taşınmaz kültür varlığına rastlanılmamış olması nedeniyle, bu kısımların l. Derece arkeolojik sit alanı niteliği taşımadığı anlaşıldığından, ekli haritada sınırların yeniden belirlendiği şekliyle I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca sit fişinin hazırlanarak Kurula iletilmesine, Kurulun 21.11.2017 tarih ve 6110 sayılı kararı ile III. derece arkeolojik sit alanı için uygun bulunan ve aynı Kurulun 24.02.2021 tarih ve 10543 sayılı kararı ile 3 (üç) yıl süreyle uzatılan "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları"nın geçerli olduğuna, I. derece arkeolojik sit alanına ilişkin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke kararının 1. maddesinin I. derece arkeolojik sit hükümlerinin "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine ve ilgili Kurumlarca koruma amaçlı imar planının hazırlanarak kurula iletilmesi Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.09.2021 tarih ve11390 sayılı kurul kararıyla karar verilmiştir.

 

        Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.09.2021 tarih ve11390 sayılı kurul kararı gereği, Güvercinlik Tabiat Parkı içerisinde bulunan konaklama, lokanta, tuvalet, depo vb. yapıların olduğu alanda ve mevcutta kullanılan karayolu kısmında, yüzeyde 2863 sayılı Yasa kapsamında kalan herhangi bir taşınmaz kültür varlığına rastlanılmamış olması nedeniyle, bu kısımların I.derece arkeolojik sit alanı niteliği taşımadığı anlaşıldığından, karar eki haritada sınırların yeniden belirlendiği şekliyle I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiğinin ilan edilmesi ve ilan tutanaklarının Müdürlüğümüze gönderilmesi” gerekmektedir. Duyurulur.