Duyuru tarihi :03.03.2023


ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı - Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi, 1116 ve 1117 Parseller Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği

İlçemiz, Ulaş Mahallesi, Yuvaalanı Mevkii, 1116 ve 1117 parsel  numarasında kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda Milas Belediye Meclisi´nin   06/09/2021 tarih ve 238 sayılı  kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli uygulana İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2021 tarih ve 253 sayılı kararı onaylanmıştır. Talebe konu imar planı değişikliği 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır, duyurulur.