Duyuru tarihi :03.03.2023


ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı - Ali YILDIZ - V. Grup Diaspor Kristalleri Ocağı

T.C. Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 20.12.2021tarih ve E.33542905-220.02-2501696 sayılı yazısı ile; İlimiz, Milas İlçesi, Bafa Mahallesi mevkiinde "S:201200881(ER:3289825) Numaralı sahada Ali YILDIZ tarafından yapılması planlanan V. Grup Diaspor Kristalleri Ocağı(24,629 ha alanda 200 kg/yıl diaspor(70.000 ton/yıl toplam kazı))" projesi için 17.12.2021 tarihli ve E-2021322 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı verildiği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda “25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği´nin 17. Maddesi 2. bendinde ‘Bakanlık on beş (15) iş günü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını beş (5) iş günü içinde verir, kararı Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirir. Valilik, bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur.”