Duyuru tarihi :03.03.2023


ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı - ASC Mekanik Yapı İnşaat A.Ş.

T.C. Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 27.12.2021 tarih ve E-33542905-220.02-2543335 sayılı yazı ile; İlimiz, Milas ilçesi, Avşar Mahallesi, Avşarönü Mevkii, 109 ada, 499 ve 501 parsellerde ASC Mekanik Yapı İnşaat A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Kültür Balıkçılığı Kapasite ve Alan Arttırımı Projesi (250 ton/yıl kapasiteli su ürünleri yetiştiriciliği ve 39.500.000 adet/yıl kapasiteli yavru balık kuluçkahanesi)" projesi için 17.12.2021 karar tarihli ve 33542905 220-02 E-2021332 karar nolu "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verildiği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda “25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17. maddesinin 2. fıkrasında "Bakanlık on beş (15) iş günü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında ‘ÇED Gereklidir´ veya ‘ÇED Gerekli Değildir´ kararını beş (5) iş günü içinde verir, kararı Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirir. Valilik bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur” Denilmektedir. İlimiz Milas ilçesi Avşar Mahallesi, Avşarönü Mevkii, 109 ada, 499 ve 501 parsellerde ASC Mekanik Yapı İnşaat A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Kültür Balıkçılığı Kapasite ve Alan Arttırımı Projesi (250 ton/yıl kapasiteli su ürünleri yetiştiriciliği ve 39.500.000 adet/yıl kapasiteli yavru balık kuluçkahanesi)" projesi için hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince askıda ilan ve internet aracılığı ile sürekli olarak duyurusunun yapılması gerekmektedir.