Duyuru tarihi :03.03.2023


ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı - S.S. Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üre. ve Paz. Koop.

Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 06/01/2022 tarih ve 2635967 sayılı yazısı ile; İlimiz, Milas ilçesi, Gölyaka Mahallesi, Karaağaçlı Mevkii (101 ada, 42 parsel) S.S. Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üre. ve Paz. Koop. tarafından yapılması planlanan "Zeytinyağı Üretim Tesisi" için 27.12.2021 tarihli ve E-2021340 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verildiği bildirilmektedir.
        Söz konusu yazıda 25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17. maddesinin 2. fıkrasında "Bakanlık on beş (15) iş günü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında ‘ÇED Gereklidir´ veya ‘ÇED Gerekli Değildir´ kararını beş (5) iş günü içinde verir, kararı Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirir. Valilik bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur" denilmektedir.
        İlimiz, Milas İlçesi, Gölyaka Mahallesi, Karaağaçlı Mevkii (101 ada, 42 parsel) S.S. Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üre. ve Paz. Koop. tarafından yapılması planlanan "Zeytinyağı Üretim Tesisi" için 27.12.2021 tarihli ve E-2021340 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince askıda ilan ve internet aracılığı ile sürekli olarak halkımıza duyurulur.