Duyuru tarihi :12.05.2023


Arturna II Rüzgar Enerji Santrali Projesi Toplantısı

Muğla ili Bodrum ve Milas ilçeleri, Fesleğen ve Demirciler Mahallelerinde En 2 Rüzgar Enerjisi Yatırım Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan "Arturna II Rüzgâr Enerji Santrali (22 Adet Türbin - 92,4 MWm / 66 MWe)" projesi için, 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 12/05/2023 tarihinde “Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı” yapılacaktır. 

Toplantı yeri: Akçakaya Köy Kahvehanesi