Duyuru tarihi :12.05.2023


Ek-1 ÇED Raporu- Vitapark Golf Tesisi ve Turizm Kompleksi Hk

İlimiz, Milas  İlçesi, Meşelik  ve Boğaziçi Mahallesi Mevkiinde Vita Park Spor Turizm Hiz.İnş.Tic. A.Ş. tarafından  yapılması  planlanan  "Vitapark Golf Tesisi  ve Turizm Kompleksi"  projesi ile ilgili olarak  hazırlanan  ve  son  şekli  verilen  Çevresel  Etki  Değerlendirmesi  Raporu,  Çevrimiçi  ÇED  Süreci
Yönetim  Sistemi  üzerinden  Bakanlığımıza  sunulmuş  ve  Bakanlık  nezdinde  oluşturulan  İnceleme  ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai olarak kabul edilmiştir.