Beçin Kalesi

23.11.2022


Milas'ın 5 km güneyinde yer alan Beçin Mahallesi’nin girişinde, Milas-Ören yolu üzerinden sağa sapan bir yol ile kaleye ulaşmak mümkündür. Platonun kuzey ucundaki dik kayalıkta yer alan kale hemen göze çarpar. Tarih boyunca Pezona (Ortaçağ İtalyan Kaynaklarında), Barçın, Berçin, Peçin ve Beçin (Türk-İslam Kaynaklarında) gibi farklı isimlerle anılan Beçin'deki en eski kalıntılar, Arkaik döneme kadar uzanır. Bugünkü Beçin platosunun kuzey ucundaki kaya kütlesi üzerinde yer alan Ortaçağ kalesinin altında, Arkaik ve Klasik dönemlere ait mimari kalıntılar bulunmaktadır. Bugünkü Beçin Mahallesi’nin olduğu yerde rastlanan ve Geometrik dönemden Roma dönemine kadar uzanan farklı tipteki mezarlar da Antik döneme tanıklık ederler.
Beçin, Arkaik dönemde birinci parlak dönemini yaşadığı anlaşılan bir yerleşimdir. Daha sonra Menteşeoğulları gibi bir Türk Beyliği tarafından ele geçirilmiş ve ikinci bir parlak dönem yaşamıştır. XIII. yüzyılın ikinci yarısında bölgeyi egemenliği altına alan Menteşeoğulları Türkleri, başlangıçta Milas'ı merkez olarak seçmiş ancak Beçin'in savunması kolay olması, havadar ve bol su kaynakları gibi nedenlerle yönetim merkezini Beçin'e taşımışlardır. Tacettin Ahmet Gazi'nin yönetimi boyunca beyliğin başkenti olarak kullanılan Beçin, 1331'de Osmanlı topraklarına katılınca merkez Balat’a (Milet) taşınmıştır.
Beçin'de, çok az sayıda Bizans kalıntısı olan Şapel (küçük kilise) gibi yapıların yanı sıra İç Kale, Ahmet Gazi Medresesi ve türbesi, Orhan Bey Camii, Büyük Hamam, Bey Konağı, Bey Hamamı, Kızıl-Han, Karapaşa Medresesi, Yelli Camii, Yelli Hamam, Yelli Medrese ve ilginç mezar taşlarıyla mezarlıklar gibi Türk dönemi kalıntıları görülebilir.