» Güncel  » Duyurular

  

E-BELEDİYE ÖDEME
 

 e-Belediye sayfamızda kredi kartıyla ödeme işlemi bankamızın sanal posundan kaynaklanan teknik bir sıkıntı nedeniyle kapalı durumdadır. Sıkıntının giderilesinin akabinde yeniden kullanıma açılacaktır. e-Belediye Sistemimizden borçlarınızı sorgulamanızda her hangibir sıkıntı yoktur.

Sorgulama yapmak için lütfen tıklayınız

Anlayışınız için teşekkür ederiz.Duyuru Tarihi: 15.02.2019

DUYURULARTEKNOFEST
İsrafın azaltılması ve fazla tüketimin önlenmesi
Milas Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
Müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Milas Belediyesi Kişisel Verileri Koruma Kanunu İç Yönergesi
Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği
ASKI İLANI-İMAR
Kız Öğrenci Misafirhane Yönetmeliği
2021 yılı Ücret Tarifelerine Dair Meclis Kararı
Evsel Katı Atık Tarifeleri'ne Esas Bilgilendirme Duyurusu
11. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
2020 EVSEL KATI ATIK RAPORU
MİLAS BELEDİYESİ İMAR UYGULAMA İŞLEMLERİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Kadın Danışma Merkezi Yönetmeliği


1