» Güncel  » Duyurular

  

Askı İlanı
 

Milas Belediye Meclisi´nin 10/06/2019 tarih 152 sayılı karar ile uygun bulunan Muğla İli, Milas İlçesi, Kandak Mahallesi, Kahveyanı Mevkii, tapunun 109 Ada 1 ve 2 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (200 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)" amaçlı PİN:UİP-37745 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28/05/2020 tarih 77 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup, söz konusu imar planı 26/06/2020 tarih ila 26/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgi yazı gereği uygun yöntemlerle duyurusunun yapılması gerekmektedir.Duyuru Tarihi: 29.06.2020

DUYURULAR7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Evsel Katı Atık Tarifeleri'ne Esas Bilgilendirme Duyurusu
11. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI
ASKI İLANI-İMAR
10. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI’NDA KAZANANLAR BELLİ OLDU
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
2020 EVSEL KATI ATIK RAPORU
“10. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI”
MİLAS BELEDİYESİ İMAR UYGULAMA İŞLEMLERİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Kadın Danışma Merkezi Yönetmeliği
Milas Belediyesi Evlendirme Memurluğu Tarafından Evlenme Müracaatında İstenen Belgeler


1