» Güncel  » Duyurular

  

Askı İlanı
 

 

Muğla Milas Çökertme Turizm Merkezi kapsamında Muğla İl, Milas İlçesi, Kayaönü Mahallesi, Geren Mevkiinde yer alan 113 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı hazırlanan PİN:UİP-48472533 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 13/07/2020 tarihli 2020/14-3 sayılı kararı ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7 nci maddesince onaylandığı bildirilmiş olup, söz konusu plan değişikliği işleminin Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama ve Harita Şefliği ilan tahtası ile Belediyemiz internet sayfasında 06/11/2020 ila 06/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar 1 ay süre ile eş zamanlı ilan edilmesi için ekteki askı çıkış tutanağının yayımlanmasına karar verilmiştir.

 Duyuru Tarihi: 29.06.2020

DUYURULAR7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Evsel Katı Atık Tarifeleri'ne Esas Bilgilendirme Duyurusu
11. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI
10. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI’NDA KAZANANLAR BELLİ OLDU
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
2020 EVSEL KATI ATIK RAPORU
“10. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI”
MİLAS BELEDİYESİ İMAR UYGULAMA İŞLEMLERİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Kadın Danışma Merkezi Yönetmeliği
Milas Belediyesi Evlendirme Memurluğu Tarafından Evlenme Müracaatında İstenen Belgeler


1