» Güncel  » Duyurular

  

Çed Gerekli Değil Raporu
 

Muğla İli, Milas ilcesi, Korucuk Mahallesi, Aksivritepe Mevkii sınırları içerinde ÖSM Mermer ve Granit San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan İR-20055789 Nol´lu ruhsatlı sahada Mermer Ocağı Üretimde Kapasite Artışı Projesi (24,9527 ha alanda 25.000 m2/yıl blok mermer üretimi) için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" Kararı verildiği belirtilmiş olup 13.02.2019 tarih E.35729 sayılı Bakanlık yazısı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu´nun E.2018/470 itiraz numaralı ve 04/10/2018 tarihli kararıyla, Bakanlığımızın 29/06/2015 tarih ve 10451 sayılı işleminin Yürütmesinin Durdurulmasına hükmedildiği, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu´nun (İYUK) 28.maddesi uyarınca karar icaplarının yerine getirilmesi bildirilmektedir.Duyuru Tarihi: 10.07.2020

DUYURULARCovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
“10. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI”
MİLAS BELEDİYESİ İMAR UYGULAMA İŞLEMLERİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Kadın Danışma Merkezi Yönetmeliği
Milas Belediyesi Evlendirme Memurluğu Tarafından Evlenme Müracaatında İstenen Belgeler


1