» Güncel  » Duyurular

  

ASKI İLANI-İMAR
 

Muğla ili, Milas ilçesi, Çamlıbelen Mahallesi´nde bulunan S.202001188 (er.3396414) numaralı sahada Akar
İnşaat Akaryakıt Turizm ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan "Maden(mermer) Arama ve İşletme
(24,95 ha alanda 15.000 m3/yıl blok mermer)" projesi için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir"
kararı verilmiştir.

 

 Muğla ili, Milas İlçesinde bulunan "İR.20053864 (ER.3066103) Ruhsat numaralı sahada Mustafa Yüksel
Hazır Beton Mad. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan II-A Grubu İşletme Ruhsatlı
Sahada Mermer Ocağı Alansal Artışı, Kalker Ocağı (24,39 ha alanda 378.000 ton/yıl), Kırma Eleme Tesisi
(357.000 ton/yıl) ve Mermer Kesme İşleme Tesisi (1.000.000 m2/yıl)´ projesi için "Çevresel Etki Değerlendirmesi
Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

 

Muğla İli, Milas İlçesi, Akbük Kazıklı Koyu Kıyı Bandı Turizm Merkezi sınırları içinde yer alan Kaplankaya
Özel Proje Alanı I. Etap Revizyon 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği PİN:UİP-48196460 ve
II. Etap Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği PİN:UİP-48941134 nolu imar planları
Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 22/04/2020 tarih 2020/9-12
sayılı kararı ile onaylanmış olup , 2634 sayılı Kanun uyarınca Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren ‘Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve
Uygulamaya İlişkin Yönetmelik’in 15. Maddesi gereğince 05/04/2021 ila 05/05/2021 tarihi mesai bitimine
kadar 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

 

 

 Muğla İli, Milas İlçesi, Bahçeburnu Mahallesi Mevkiinde Sarıçay deresinde bulunan 2020İ003 (ER.3396858)
ruhsat sahasında Aybil Maden İnş. Tem. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilmesi planlanan
6667,5 m alanda 150.000 ton/yıl I-A Grubu "Kum-Çakıl Ocağı" projesi için 2 02.04.2021 tarihli ve E-202180
sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı verilmiştir.

 

 Muğla İli, Milas ve Bodrum İlçe sınırları içerisinde, Güvercinlik Tabiat Parkı ve çevresinin I. ve III. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü´nün
24/02/2021 tarih ve 10543 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Mahallesi Mevkiinde 106 Ada 31 ve 32 Parsel numaralı alanlarda Demireller Tarım Mad. Petrol San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘Kırma-Eleme-Yıkama ve Depolama Tesisi (395.000 ton/yıl)" projesi için 16.04.2021 tarihli ve E-2021106 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" Kararı verilmiştir.

 

Muğla ili, Milas İlçesi, Türkevleri Mahallesi, Merkez Sokak No:214/1 adresinde İMG Yatçılık Denizcilik ve Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Tekne Yat İmalat Tesisi ve Çekek Yeri” projesi için 27.04.2021 tarihli ve E-867174 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı verilmiştir.Duyuru Tarihi: 31.03.2021

DUYURULARASKI İLANI-İMAR
Kız Öğrenci Misafirhane Yönetmeliği
2021 yılı Ücret Tarifelerine Dair Meclis Kararı
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Evsel Katı Atık Tarifeleri'ne Esas Bilgilendirme Duyurusu
11. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI
10. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI’NDA KAZANANLAR BELLİ OLDU
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
2020 EVSEL KATI ATIK RAPORU
“10. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI”
MİLAS BELEDİYESİ İMAR UYGULAMA İŞLEMLERİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Kadın Danışma Merkezi Yönetmeliği
Milas Belediyesi Evlendirme Memurluğu Tarafından Evlenme Müracaatında İstenen Belgeler


1