» Güncel  » Duyurular

  

ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı
 

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla İli, Bodrum ve Milas İlçeleri, Kayadere Mevkii´nde "Bodrum İçmesuyu Barajı ve Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Beton Santrali Projesi” planlanmaktadır. SözkonusuprojeiçinÇevreselEtkiDeğerlendirmesi(ÇED)Yönetmeliğinin 9.Maddesigereğinceaşağıdabelirtilentarihvesaattefaaliyetleilgilihalkıbilgilendirmek,görüşveönerilerinialmakiçin“HalkınKatılımıToplantısı”yapılacaktır.

Halkımıza saygı ile duyurulur.

ToplantıYeri : Muğla Milas Çamköy Ortaokulu Konferans Salonu
Toplantı Yerinin Adresi :ÇamköyMahallesi, Milas/MUĞLA
ToplantıTarihi : 04.02.2021
Toplantı Saati : 11.00


ProjeSahibi :DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tel : 0 256 219 39 20
Faks :0 256 219 39 08

ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş:
Moment Çevre Danışmanlık MühendislikTic. Ltd. Şti.
Tel :(0312) 287 62 00
Faks :(0312) 287 62 01Duyuru Tarihi: 27.01.2021

DUYURULAR2021 yılı Ücret Tarifelerine Dair Meclis Kararı
ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Evsel Katı Atık Tarifeleri'ne Esas Bilgilendirme Duyurusu
11. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI
10. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI’NDA KAZANANLAR BELLİ OLDU
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
2020 EVSEL KATI ATIK RAPORU
“10. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI”
MİLAS BELEDİYESİ İMAR UYGULAMA İŞLEMLERİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Kadın Danışma Merkezi Yönetmeliği
Milas Belediyesi Evlendirme Memurluğu Tarafından Evlenme Müracaatında İstenen Belgeler


1