» Güncel  » Duyurular

  

Askı İlanı
 

Milas Belediye Meclisi´nin 07/02/2020 tarih 49 sayılı karar ile uygun bulunan Muğla İli, Milas İlçesi, Avşar Mahallesi, tapunun 109 Ada 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 516, 531, 532 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı(Güneş Enerji Santral Alanı-GES)",  Güneş Enerji Santraline ulaşımı sağlamak amacıyla 109 ada, 518, 522, 523 ve 177 parsellerde üzerinde "Yol Alanı" amaçlı PİN:UİP-40937 nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28/05/2020 tarih 79 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup, söz konusu imar planı 15/06/2020 tarih ila 15/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgi yazı gereği uygun yöntemlerle duyurusunun yapılması gerekmektedir.

 

Bu bağlamda 1/1000 ölçekli uygulama imar planının askıda ilan ve internet aracılığıyla 10 iş günü süre ile sürekli olarak duyurusunun yapılması gerekmektedir.Duyuru Tarihi: 29.06.2020

DUYURULARCovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
“10. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI”
MİLAS BELEDİYESİ İMAR UYGULAMA İŞLEMLERİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Kadın Danışma Merkezi Yönetmeliği
Milas Belediyesi Evlendirme Memurluğu Tarafından Evlenme Müracaatında İstenen Belgeler


1