» Güncel  » Duyurular

  

Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği
 

   3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan "Mahalli idarelerce düzenlenen ve bu idarelerin yetki ve görev alanlarına giren yönetmelikler; Mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan olunur" hükmü doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce değişikliği onaylanan "Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Milas Belediyesi Sosyal Yardım YönetmeliğiDuyuru Tarihi: 08.06.2021

DUYURULAR2022 YILI EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ 2. TAKSİT ÖDEMELERİ
2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Metruk Bina Yıkımı
TEKNOFEST
2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
İsrafın azaltılması ve fazla tüketimin önlenmesi
Milas Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
Müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Milas Belediyesi Kişisel Verileri Koruma Kanunu İç Yönergesi
Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği
ASKI İLANI-İMAR
Kız Öğrenci Misafirhane Yönetmeliği
2021 yılı Ücret Tarifelerine Dair Meclis Kararı
Evsel Katı Atık Tarifeleri'ne Esas Bilgilendirme Duyurusu
11. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
MİLAS BELEDİYESİ İMAR UYGULAMA İŞLEMLERİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Kadın Danışma Merkezi Yönetmeliği
2017 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2016 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu


1