» Güncel  » Duyurular

  

Milas Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
 

 Milas Belediye Başkanlığı Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği

Ana Maddeler için lütfen tıklayınız...

Ek Maddeler için lütfen tıklayınız...

 Duyuru Tarihi: 02.10.2021

DUYURULARİsrafın azaltılması ve fazla tüketimin önlenmesi
Milas Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
Pazaryeri kurası
Müdürlüklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Milas Belediyesi Kişisel Verileri Koruma Kanunu İç Yönergesi
Milas Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği
ASKI İLANI-İMAR
Kız Öğrenci Misafirhane Yönetmeliği
2021 yılı Ücret Tarifelerine Dair Meclis Kararı
Evsel Katı Atık Tarifeleri'ne Esas Bilgilendirme Duyurusu
11. ULUSLARARASI TURHAN SELÇUK KARİKATÜR YARIŞMASI
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
2020 EVSEL KATI ATIK RAPORU
MİLAS BELEDİYESİ İMAR UYGULAMA İŞLEMLERİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Kadın Danışma Merkezi Yönetmeliği
Milas Belediyesi Evlendirme Memurluğu Tarafından Evlenme Müracaatında İstenen Belgeler


1