» Habeler  » Haberler
Kan

  

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
 

Milas Belediyesi Mayıs ayı olağan meclisi 17 Mayıs pazartesi günü toplanacak.16 ana gündüm maddesinin görüşüleceği meclis toplantısı Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda saat 14.00´de  gerçekleşecek..

2021 MAYIS  AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1-         Açılış ve yoklama

 

2-        2020 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

3-        Belediyemiz  2021 Mali yılı Gider Bütçesindeki  Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne Gelir karşılığı da karşılık gösterilmek üzere Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesi gereğince toplam 17.500.000,00 TL Ek ödenek verilmesi talebinin görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

4-        İlçemizin Doğal Gaz dağıtım bölgesine dahil edilmesi talebinde bulunulmasına ve bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi. (Fen İşleri Müdürlüğü)

 

5-        İlçemizde 2016/2021 tarihleri arasında görev yapan, İlçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimine önemli hizmet ve katkılar sağlayan eski Milas Kaymakamı Eren ARSLAN´a 5393 Sayılı Kanunun 18/r bendi gereğince "Fahri Hemşehrilik Beratı" verilmesi talebinin görüşülmesi, (Özel Kalem Müdürlüğü)

 

6-        6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve buna bağlı olarak yayımlanan yönetmeliklerle belirlenen Veri Sorumlusu yükümlülüklerinin yerine getirilmesi çerçevesinde hazırlanan Milas Belediyesi Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönergesinin görüşülmesi, ( Teftiş Kurulu Müdürlüğü)

 

7-      Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 ncu maddesine göre, Kadro İhdas Cetvelinde belirtilen kadro ihdasının görüşülmesi, (İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü)

 

8-      Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü Beçin Kalesi Kazısı Başkanlığının, İlçemiz, Mutluca Mahallesi (Beçin örenyeri) 1. derece arkeolojik sit sınırları içerisinde sur içi ve sur dışında kalan, mülkiyet hakkı Belediyemize ait 184 ada 39, 43, 146, 156, 170, 181, 182, 205 parselde bulunan toprak altındaki ve üstündeki tarihi kalıntıların imkan dahilinde kazı, onarımın ve restorasyonun yapılması planlanmakta olduğu, bu parsellerde bahsedilen işlemlerin yapılması için muvafakatname verilmesi talebinin görüşülmesi, ( Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

 

 

 

 

 

9-      Eray EROL Vekili Av. Ayşegül Kara EROL’un; İlçemiz Hacıilyas Mahallesi 363 Ada 11 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

 

10-  Ahmet SATI’nın; İlçemiz Güllük Mahallesi 2271 parsel nolu taşınmazına şuyulu bulunan mülkiyeti belediyemize ait 295 ada 7 parseli (83,76m2)  satın alma talebinin görüşülmesi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

 

11-  İlçemiz Ahmetçavuş-Hayıtlı ve Şevketiye Mahalle Muhtarlarının Menteş Mahalle sınırlarının yeniden tespiti hakkındaki 05.04.2021 tarih 2021/111 sayılı Belediye Meclis kararına yapmış oldukları itirazın görüşülmesi, (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

12-  Rauf KARACAN’ın; İlçemiz Küçükdibekdere Mahallesi tapunun 251 parsel numarasında kayıtlı imar planında konut alanında kalan taşınmazının zemin katına Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinin (f) fıkrasının 1 nci bendine göre dükkan yapma talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

13-   İlçemiz Güllük Mahallesinde bulunan park alanlarından uygun görülen birine vefat eden “Bensu NARLI” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi, (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

14-  İlçemiz Meşelik Mahallesi Kemerdağ Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulamam İmar Planında belirlenmiş olan  plan notu değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

15-    İçkili Yerler Belirleme Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

 

a-      Hakan MUŞLU’nun, İlçemiz Hisarbaşı-Hocabedrettin Mahallesi Eskiciler Sokak No:12/A (163 ada 6 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebi,

 

b-      Umut Can ÇİÇEK’in, İlçemiz Ören Mahallesi Kurşunlu Yapı (Yalı) Caddesi No:100/1 (345 Ada 1 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebi,

 

c-      Mehmet GÖKDUMAN’ın, İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:18/B (265 ada 9 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebi,

 

d-     Cemalettin ŞAHİN’in; İlçemiz Ören Mahallesi 5 nolu Cadde No:19/6 (373 Ada 13 parsel) adresinin içkili yerler bölgesine alınması talebi,

 

16-  İmar Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

 

a-      Eylem AÇIKGÖZ’ün; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 830 Ada 8 parselde kayıtlı 500,00m2 yüzölçümlü parselinin içinden yol geçmesi nedeniyle mülkiyeti Belediyemize ait 1024 ada 2 parselde kayıtlı 627,16 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile takas edilmesini, takas edilememesi halinde kamulaştırma yapılması talebinin görüşülmesi.

 

 

 

 

b-      Akın Hazır Beton İnş.San.Ve Tic.A.Ş.nin; İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 83 Ada 41 parselde kayıtlı  14.270,00m2 ve 83 Ada 2 parselde kayıtlı 15.529,00 m2 yüzölçümlü taşınmazlarının imar planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından Belediyemiz tasarrufunda bulunan konut imarlı araziler ile takas talebinin görüşülmesi.

 

c-      Erdal BONCUK ve Halil İbrahim TAŞTEKİN’in; İlçemiz Burgaz Mahallesi 32 Ada 251 parseline şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 32 Ada 3 parselde kayıtlı 113,00m2 yüzölçümlü taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.

d-     Ayten ASLAN’ın ; İlçemiz Yaşyer Mahalle sınırları içerisinde yer alan 113 ada 34 parsel numaralı 6.097,25m2 yüzölçümlü kuru mutlak tarım arazisi vasıflı alanda “Akaryakıt ve LPG istasyonu, çamaşır yıkama ve lokanta tesisleri” yapılmasına ilişkin kamu yararı kararı alınması talebinin görüşülmesi

 

e-      İyi Parti Meclis Üyesi Gürsel İNCE’nin ; İlçemizde açılacak olan  yeni cadde veya sokaklardan uygun görülenlere Cumhuriyet tarihimizin önemli devlet ve siyaset adamlarından  Süleyman DEMİREL, Bülent ECEVİT ve Alparslan TÜRKEŞ isimlerinin verilmesi talebi,

 

f-       Kıyıkışlacık Mahallesi Bütüncül 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları içinde kalan ekli paftada sunulan 51K-IC Paftanın ,  planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları geçerli olmak üzere , Meclis kararı ile uygun bulunması halinde Meclis kararının kabul edildiği tarihten itibaren  onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı olarak kabul edilmesi ve bu pafta sınırları içindeki işlemlerin bu plan üzerinden yürütülmesi talebinin görüşülmesi.
Haber Tarihi: 11.05.2021

HaberlerKonu:‘BİR ÖMÜR SAADET’ PROJESİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR.

Milas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlanan ve pandemi tedbirleri nedeniyle ara verilen...Konu:ALBAY DEMİRYAKAN'DAN VEDA ZİYARETİ

2018 yılından beri yürüttüğü Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı görevinin sona ermesinin ardından  İzmir Gaziemir Savunma ...Konu:MİLASLI KADIN GİRİŞİMCİLERDEN BAŞKAN TOKAT’A ZİYARET

Milas Kadın Girişimciler Kooperatifi, Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat’ı ziyaret etti.

Balcılar, Kısırlar, Hasanlar ve...Konu:BAŞKAN TOKAT ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, esnafları ziyaret etti. İlçemizde bulunan esnaflara ziyaret gerçekleştiren Başkan Tokat esnaflara sağl...Konu:BAŞKAN TOKAT JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 182. YILINI KUTLADI

Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Tokat mesajında şu ifadele...Konu:‘HOŞ GELDİN BEBEK’ PROJESİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Milas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlanan ve pandemi tedbirleri nedeniyle ara verilen...Konu:MİLAS BELEDİYESİ ÇALIŞMALARINA TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Milas Belediyesi yaz sezonuna girilmesiyle çalışma faaliyetlerine hız verdi. Hem bölgede ikamet eden vatandaşlara hem de tatil için il&ccedi...Konu:MİLAS BELEDİYESPOR’DA DÜZCELER DÖNEMİ

Kariyerinde birçok başarı bulunan deneyimli voleybol antrenörü Hüseyin Düzceler yeni sezonda Milas Belediyespor’un başarısı i&...Konu:MUDODER'DEN ZİYARET

Muğla Düğün İşletmecileri ve Organizasyoncular Derneği (MUDODER) Başkanı aynı zamanda Tüm Düğün Salonları Etkinlik Ve Organizasyon İşl...Konu:BENSU NARLI İSMİ PARKTA YAŞAYACAK

Güllük mahallesinde yaşayan  ve Milas’ta annesinin evinde olduğu sırada bir erkek tarafından   kalbine ateş edilerek  23 ya...Konu:MECLİS TOPLANTISI İLK OTURUMU TAMAMLANDI

 Milas Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ilk oturumu bugün tamamlandı. 9 ana, 8 de ek...Konu:MİLAS BELEDİYESİ ÇAĞRI MERKEZİ HATTI HİZMETE BAŞLADI

Milas Belediyesi tarafından oluşturulan ‘Çağrı Merkezi’ hizmet vermeye başladı.

Çalışmalarında ve hizmetler...Konu:ZABITA EKİPLERİ DİLENCİLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönel...Konu:BAŞKAN TOKAT’TAN SANAYİ ESNAFINA ZİYARET

Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, bugün sanayi esnafını ziyaret...Konu:BAŞKAN TOKAT ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, 6 Haziran Pazar Günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başar...

1234567891011121314151617